Közérdekű adatokAdatvédelmi tájékoztató

Közérdekű adatok

Közadat szabályzat - Szabályzat a közérdekű adatok szolgáltatásáról, valamint közzétételének rendjéről

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

1. Személyesen: a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Központi Ügyfélszolgálatán
A központi ügyfélszolgálat címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 25. III./3.
Telefonos ügyfélfogadási idő: munkanapokon (hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 10.00- 16.00 óra között)
Személyes ügyfélfogadási idő: személyes ügyfélfogadásra kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően kerülhet sor, munkanapokon hétfőn és szerdán 10.00-16.00 óra között
2. Írásban: a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Szálteleki Orsolya részére címezve a 1088 Budapest, Rákóczi út 25. III./3. címre
3. Elektronikusan: szalteleki.orsolya kukac urania-nf.hu címen
4. Telefonon: + 36 1 486 3423

Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Az integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentéseket a kivizsgálást végzőnek szóban, írásban és elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken lehet megtenni:

• személyesen,
• telefonon,
• postai úton a Társaság székhelyére a kivizsgálást végzőnek címzett saját kezű felbontásra jelzéssel ellátott levélben,
• bejelentes@urania-nf.hu

Alapító Okirat

Tűzvédelmi Szabályzat

Etikai Kódex


A NEMZETI FILMSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ALAPTEVÉKENYSÉGÉRE, VALAMINT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
• 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
• 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről és annak végrehajtási rendeletei
• 2008. évi XLVIII. a gazdasági reklámtevékenység egyes feltételeiről és egyes korlátairól
• 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
• 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
• 2004. évi II. törvény a mozgóképről
• 2000. évi C. törvény a számvitelről
• 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
• 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
• 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
• 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól
• 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
• 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól
• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYI ADATOK

Könyvvizsgáló

Vezetők, munkatársak

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. munkatársainak elérhetősége

A Társaság szervezeti felépítése, az egyes szervezeti egységek feladatai


GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Éves beszámolók

Éves beszámoló 2022.

Archívum (2012-2021)

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzési terv 2022. év
       - közbeszerzések 2022

Archívum (2020-2021)

Ötmillió forintot meghaladó kifizetések

2023. I negyedév ötmillió forintot meghaladó kifizetések

2022. évi ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Archívum (2012-2021)

Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

2023. I. negyedév EU támogatásával megvalósuló fejlesztések

2022. év EU támogatásával megvalósuló fejlesztések


EGYÉB DOKUMENTUMOK

Állami Számvevőszék Jelentés - A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok integritásának ellenőrzése – 208 gazdasági társaságnál” című ellenőrzés - Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. - 2021. december 16.

Archívum (2014-2018)

 


 

Hírlevél feliratkozás

Az Ismeretlen Uránia - kötet

Met 2024-25

Exhibition On Screen - 2023

Tájoló mozi

kávéház banner 290x

Uránia Aranykönyv

Hívjon minket +36 1 486-3400 Főoldal Az oldal tetejére

Pénztárnyitás: az első előadás előtt 30 perccel.
Pénztárzárás: az utolsó előadás kezdetét követően 15 perccel.
A kávézó a mozi nyitvatartási idejében tart nyitva.

© Uránia Nemzeti Filmszínház
Az Art-Mozi Egyesület tagmozija

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

megközelítés
jegyinformáció
írjon nekünk!
közérdekű adatok
sajtó
Adatvédelmi tájékoztató